Ortograficzne Łamigłówki

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych województwa pomorskiego
oraz Koordynatorzy

Zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Projekcie „Ortograficzne Łamigłówki”

Projekt organizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Gdańsku przy współpracy Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji Nr 70 w II półroczu roku szkolnego 2014/2015. Zapisany jest on w Wojewódzkim kalendarzu imprez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, w dziale Konkursy wiedzy (http://www.kuratorium.gda.pl/page1044.html).
Celem przedsięwzięcia jest propagowanie pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się nad usprawnianiem czytania i pisania oraz wsparcie szkół w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W ramach Projektu odbędzie się VIII Konkurs „Ortograficzne Łamigłówki” dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI ze stwierdzoną dysleksją rozwojową oraz III Konkurs „Ortograficzne Łamigłówki. Pierwsze Kroki”, przeznaczony dla uczniów klas I-III z grupy ryzyka dysleksji. Zaplanowany termin organizacji konkursu to 18-29.05.2015r. W trakcie roku szkolnego uczniowie będą przygotowywali się do udziału w konkursie wykonując własne słowniczki ortograficzne.
Tak jak w poprzednich latach zapraszamy do współpracy chętnych nauczycieli, którzy są naszymi koordynatorami i organizują konkursy na swoim terenie dla okolicznych, zaprzyjaźnionych szkół. Wszelkie materiały merytoryczne, wskazówki itp. zapewnia organizator główny. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach i procedurach przeprowadzania konkursów.
Udział w projekcie wpisuje się w V edycję programu ZG Polskiego Towarzystwa Dysleksji pt. „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Poradni Iwona Tor
Violetta Piasecka
Kamila Talaśka

Więcej informacji: http://www.ppp5.gda.pl
Adres do korespondencji z organizatorem głównym: jak w nagłówku;
e-mail: ortograficzne-lamiglowki@o2.pl