Zaproszenie na konferencję

 Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Przewodniczący Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego prof. UG, dr hab. Stanisław Milewski oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5 w Gdańsku Iwona Tor zapraszają na konferencję

 „Wczesna interwencja logopedyczna na Pomorzu – stan aktualny, perspektywy rozwoju”,

która odbędzie się 08.10.2016r., godz. 10.00  w budynku Katedry Logopedii UG (sala 101), ul. Wita Stwosza 58, Gdańsk

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Z uwagi na duże zainteresowanie konferencją oraz ograniczoną liczbę miejsc konieczne jest wcześniejsze przesłanie zgłoszenia.

Rejestracja uczestników została już zakończona. Uczestnicy otrzymali potwierdzenie drogą elektroniczną. 

 Celem konferencji jest  zapoznanie się ze stanem wczesnej interwencji na Pomorzu, upowszechnianie najnowszych wyników badań z tego zakresu oraz integracja środowiska logopedów województwa pomorskiego. Konferencja składa się z dwóch części: teoretycznej, której zadaniem jest dostarczenie wiedzy z wybranego obszaru logopedii oraz części metodycznej – warsztatowej.

 W programie:

  • otwarcie konferencji  – Piotr Kowalczuk,  Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej
  • wystąpienie Moniki Kończyk , Pomorskiego Kuratora Oświaty
  • promocja podręcznika akademickiego  Wczesna interwencja logopedyczna  Wydawnictwa  Harmonia Universalis
  • dr hab. Magdalena Smoczyńska (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie),  Ryzyko SLI u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy: Badania przesiewowe trójmiejskich dwulatków kwestionariuszami rodzicielskimi MacArthur-Bates
  • dr Anita Lorenc (Zakład Logopedii i Emisji Głosu Uniwersytetu Warszawskiego), Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego
  • dr Olga Przybyla (Centrum Logopedii  Uniwersytetu Śląskiego), Procesy przetwarzania sensorycznego w stymulowaniu rozwoju małego dziecka
  • dr Agnieszka Banaszkiewicz, dr Anna Walencik-Topiłko (Katedra Logopedii UG), Współpraca logopedy z rodzicami – rozwiązania praktyczne
  • mgr Elżbieta Bogacz (Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny), Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka w kompleksowej diagnozie logopedycznej z wykorzystaniem standaryzowanego narzędzia – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego dziecka (KORP)
  • mgr Iwona Tor (PPP5), mgr Lucyna Maculewicz (PPP3), mgr Anna Olczak (PPP1), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – z doświadczeń poradni psychologiczno – pedagogicznych
  • warsztaty Trudne rozmowy z rodzicami, czyli o komunikacji wspierającej (więcej …)

(z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy na warsztaty w dniu konferencji, od godz. 9.30).

Zakończenie części wykładowej konferencji  przewidziane jest na godz. 15.00.

O godz. 15.15 rozpoczną  się warsztaty (ok. 90 minut).

 

OKŁADKA WCZESNA INTERWENCJA