Konferencja 03.06.2017r.

„Zaburzenia komunikacji pisemnej w perspektywie logopedycznej”

Katedra Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego
oraz
Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
Grupa Wydawnicza Harmonia
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Gdańsku
Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku

 

 Na konferencji wystąpią wybitni specjaliści z różnych ośrodków akademickich w kraju zajmujący się problemami zaburzeń czytania i pisania. Na konferencję zapraszamy wszystkich zainteresowanych tytułową problematyką: logopedów, polonistów, nauczycieli wczesnej edukacji, pedagogów i psychologów.

Podczas konferencji odbędzie się promocja tomu pt. „Zaburzenia komunikacji pisemnej” pod red. Anety Domagały i Urszuli Mireckiej (UMCS).

Komitet Naukowy

 • prof. UG, dr hab. Stanisław Milewski (przewodniczący)
 • prof. UwB, dr hab. Elżbieta Awramiuk
 • prof. dr hab. Marta Bogdanowicz
 • prof. UG, dr hab. Ewa Czaplewska
 • dr hab. Aneta Domagała
 • prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
 • prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska
 • prof. dr hab. Edward Łuczyński
 • prof. UMCS, dr hab. Urszula Mirecka

Komitet Organizacyjny

 • Wiceprezydent Piotr Kowalczuk
 • dr Barbara Kamińska (sekretarz)
 • dr Agnieszka Banaszkiewicz
 • dr Katarzyna Kaczorowska-Bray
 • mgr Michał Szczepański
 • mgr Kamila Talaśka
 • mgr Iwona Tor

Formularz zgłoszenia do pobrania na stronie Katedry Logopedii: http://logopedia.ug.edu.pl/

Bieżące informacji na temat konferencji będą zamieszczane na Facebooku: Katedra Logopedii.

Opłata konferencyjna w wysokości 150 zł obejmuje udział w obradach, materiały konferencyjne oraz poczęstunek w trakcie przerwy kawowej. Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w konferencji. Dla studentów z Naukowego Koła Logopedów i doktorantów Katedry Logopedii udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszenia biernego udziału wraz z dowodem wpłaty (lub jego kopią) pod adres logbk@ug.edu.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłat prosimy dokonywać na podany niżej numer konta, podając koniecznie tytuł wpłaty: KF-19-17 Ogólnopolska Konferencja „Zaburzenia komunikacji pisemnej w perspektywie logopedycznej” 3 czerwca 2017 r., imię i nazwisko uczestnika. Numer konta UG: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy

Do pobrania program konferencji