Dla rodziców

Pomoc grupowa:

Pomoc indywidualna:

  • Rozmowy z rodzicami w poradni.
  • Konsultacje indywidualne na terenie szkół.
  • Interwencje kryzysowe, udział w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych, mediacjach na terenie szkół i placówek.
  • Obserwacje dzieci na terenie placówek, do których uczęszczają lub w innych środowiskach.