Dla dzieci i młodzieży

Oferta na dany rok szkolny jest ustalana zgodnie z zapotrzebowaniem klientów oraz możliwościami organizacyjnymi placówki.

Warsztaty:

 • integracyjne(SP, GIM i PONADGIM),
 • wyboru drogi życiowej(GIM i PONADGIM),
 • „Jak uczyć się skutecznie?” (SP i GIM)
 • „Jak współpracować w samorządzie szkolnym?” (PONADGIM),
 • „Jak rozpoznać swoje uczucia i jak sobie z nimi radzić?” (SP, GIM i PONADGIM),
 • „Zgrana klasa” (SP i GIM)
 • „Rozwiązywanie konfliktów bez agresji i przemocy. Jak sobie radzić z agresją?” (SP i GIM)
 • psychoedukacyjne z zakresu komunikacji empatycznej opartej na PBP M.Roesenberga (SP, GIM i PONADGIM),
 • „Współpraca i współdziałanie w grupie” (SP)
 • „Profilaktyka HIV/AIDS” (PONADGIM),
 • „Ja i moje miejsce w klasie” (SP)

Inne:

 • Trening Zastępowania Agresji (GIM i PONADGIM)
 • Trening koncentracji uwagi „Patrz, słuchaj i pracuj” (SP)
 • Zajęcia terapeutyczne wspierające rozwój dzieci (PRZEDSZKOLE)
 • Kluby Empatii (PONADGIM)
 • Trening „Myślę twórczo” (GIM i PONADGIM)
 • Zajęcia interwencyjne w klasach (SP, GIM i PONADGIM)
 • Zajęcia terapeutyczne wg programu „Dam radę” (PRZEDSZKOLE i SP)
 • Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze wg programu „Spójrz Inaczej przeciwko agresji” (SP)
 • Trening efektywnego uczenia się (SP, GIM i PONADGIM)
 • „Ty- Ja -My. Razem w świecie uczuć” cykl warsztatów (dzieci 5, 6 letnie)
 • Zajęcia terapeutyczne metodą „Kolorowej Ortografii” (SP)