Teren działania

Wykaz placówek objętych opieką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 5

NAZWA SZKOŁY

ADRES

PRACOWNICY OPIEKUJĄCY SIĘ PLACÓWKĄ

ZKPIG NR 20 SP 1 ul. Gojawiczyńskiej 10 Wioleta Dankowska
GIMN 27 Maria Olszewska
ZKPIG NR 21 SP 2 ul. Marusarzówny 10 Violetta Piasecka
GIMN 28 Joanna Komenda
ZKPIG NR 23 SP 7 ul. Majora Słabego 6 Mariola Smoleń, Aleksandra Żak – Szczepańska
GIMN 30 Joanna Wachowiak
ZKPIG NR 24 SP 38 ul. Leśna Góra 2 Violeta Piasecka
GIMN 31 Anna Nitka – Habasińska
II STO – SP i GIMN ul. Kartuska 245 Anna Nitka – Habasińska
SP NIEDŹWIADEK ul. Słowackiego 83 Elżbieta Mielczarek
SP MORSKA Anna Nitka – Habasińska
SP 14 ul. Kartuska 126 A Joanna Wachowiak
SP 42 ul. Czajkowskiego 1 Mariola Smoleń, Aleksandra Żak – Szczepańska
SP 45 ul. Matki Polki 3A Elżbieta Mielczarek
SP 58 ul. Skarpowa 3 Mariola Smoleń, Joanna Komenda
SP „SOKRATES” ul. Zakopiańska 37a Elżbieta Mielczarek
SP „OLIMPIJCZYK” ul. Porębskiego 4 Elżbieta Mielczarek
SP „VIZJA” Iwona Tor
LINGW GIMN ul. Malczewskiego 51 Joanna Wachowiak
LINGW LO ul. Św. Barbary 1 Joanna Wachowiak
GIMN 29 ul. Bethovena 18/20 Elżbieta Mielczarek
GIMN „VIZJA” Joanna Wachowiak
I GD LIC KAT ul. Piecewska 9 Anna Nitka – Habasińska
LO II ul. Pestalozziego 7/9 Ewa Papiernik
LO IX ul. Wilka Krzyżanowskiego 8 Joanna Wachowiak
LO XIX ul. Pestalozziego 11/13 Wioleta Dankowska, Maria Olszewska
LO XX ul. Dobrowolskiego 6 Wioleta Dankowska, Maria Olszewska
ZSE ( T ENER, ZSZ,LO,XIII ) ul. Reja 25 Iwona Tor
PRZEDSZKOLE 21 ul. Mozarta 33 Joanna Wachowiak
PRZEDSZKOLE 22 ul. Kartuska 104 A Anna Nitka – Habasińska
PRZEDSZKOLE MORENOWY RAJ ul. Marusarzówny 17 Joanna Komenda
PRZEDSZKOLE 43 ul. Majora Słabego 2 Kamila Rabczewska
PRZEDSZKOLE 53 ul. Czecha 2
PRZEDSZKOLE 73 ul. Czajkowskiego 1 Joanna Komenda
PRZEDSZKOLE 74 ul. Magellana 3 Agnieszka Giedroyć – Gac
PRZEDSZKOLE 75 ul. Wileńska 62 Joanna Komenda
PRZEDSZKOLE 84 ul. Burgaska 5 Kamila Rabczewska
NIEPUBLICZNE WESOŁE PRZEDSZKOLE „CUDOWNA KRAINA” ul. Majora Słabego 6ul. Warneńska 7 G Kamila Rabczewska
„STEP BY STEP” NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY ul. Kolumba 6 E Elżbieta Mielczarek
„ALFALFA” PUNKT OPIEKI I EDUKACJI PRZEDSZKOLAKA ul. Morenowe Wzgórze 26 Mariola Smoleń
NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY „MISIOWY RAJ” ul. Niedźwiednik 14 Maria Olszewska
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE FANTAZJA ul. Płocka 4 Aleksandra Żak – Szczepańska
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE FANTAZJA – JASIEŃ ul. Jabłoniowa 27 Aleksandra Żak – Szczepańska
NIEPUBLICZNY INTEGRACYJNY PUNKT PRZEDSZKOLNY „BAJKOWE WZGÓRZE” ul. Widok 55 i 57 Aleksandra Żak – Szczepańska
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PRZY PARAFII ŚW.TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS ul. Powstańców Warszawskich 52 Anna Nitka – Habasińska
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „CHATKA PUCHATKA” ul. Malczewskiego 139 Kamila Rabczewska
PRZEDSZKOLE „OLIMPIJCZYK” ul. Porębskiego 4 Elżbieta Mielczarek
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „MINIMONTESSORI GEM” ul. Beskidzka 19 Kamila Rabczewska
NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MINIMONTESSORI ul. Anny Jagiellonki 34/1 Kamila Rabczewska
PRZEDSZKOLE „MARTOLANDIA” ul. Myśliwska 22 / 4 – 5 Aleksandra Żak – Szczepańska
NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY „SOWA ZUZU”"” ul. Powstańców Warszawskich 63 Aleksandra Żak – Szczepańska
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „MĄDRY MIŚ” ul. Kołodzieja 11 Mariola Smoleń
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „ŻYRAFA” ul. C.K. Norwida 4 lok. G010-012 Maria Olszewska
KOLOROWY PUNKT PRZEDSZKOLNY ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 2 Aleksandra Żak – Szczepańska
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori ul. Taborowa 5 c lok. 4 Joanna Wachowiak
PUNKT PRZEDSZKOLNY„TYGRYSKOWA KRAINA” ul. Myśliwska 65/2D Elżbieta Mielczarek
PRZEDSZKOLE „WESOŁA WYSPA” ul. Marusarzówny 4a Elżbieta Mielczarek
ANGIELSKIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „TEDDY THE BEAR”  ul. Magellana 14  Elżbieta Mielczarek
PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE „RADOSNE MALUCHY” ul. Czajkowskiego 5 Aleksandra Żak – Szczepańska
MORSKIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ul. Rogalińska 17 Anna Nitka – Habasińska
„BAŚNIOWA AKADEMIA NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY ul. Baśniowa 10 Mariola Smoleń
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA DAM NAD JAREM ul. Nad Jarem 31 B Mariola Smoleń, Aleksandra Żak – Szczepańska
DOM SAMOTNEJ MATKI Ewa Papiernik