2009/2010

Innowacją realizowaną na terenie poradni w roku szkolnym 2009/2010 był program „Z Gąsienic w motyle- razem rozwińmy skrzydła.”

 Były to zajęcia przeznaczone w pierwszej kolejności dla dzieci nieobjętych żadną formą edukacji przedszkolnej. Zajęcia opierały się na wybranych modułach programu „Klucz do uczenia się” oraz elementach metody Integracji Sensorycznej. Ich celem było kształcenie umiejętności językowych, komunikacyjnych i społecznych, rozwijanie sprawności motorycznej oraz orientacji przestrzennej a także rozwijanie umiejętności poznawczych. Odbywały się w dwóch grupach – 3-, 4-latków oraz 4-, 5-latków.

 Autorkami programu są mgr Iwona Tor (pedagog, logopeda), mgr Katarzyna Płotka (logopeda) oraz mgr Kamila Talaśka (logopeda, oligofrenopedagog). Program innowacji realizowały autorki wraz z psychologami z PPP5 w Gdańsku.