O nas

Szanowni Państwo,

stanowimy doświadczony zespół‚ psychologów, pedagogów, logopedów i lekarzy. Naszym celem jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży w osiąganiu kolejnych etapów rozwojowych, przezwyciężaniu trudności szkolnych i problemów rodzinnych. Swoją opieką obejmujemy dzieci i młodzież uczęszczające do przedszkoli i szkół‚ dzielnic: Morena, Suchanino, Wrzeszcz, Złota Karczma, Niedźwiednik, Siedlce. Z zaangażowaniem wspieramy także rodziców i nauczycieli, w ich działaniach wychowawczych i dydaktycznych.

Zapewniamy życzliwość i kompetencje.

Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor Poradni wraz z Pracownikami

Dzięki życzliwości Radnej naszej dzielnicy – Pani Patrycji Mlejnek-Gałęza – Poradnia zakupiła profesjonalny sprzęt Biofeedback oraz wyposażyła gabinet do stymulacji sensorycznej.