OŁ 2015/2016 – SP Częstkowo

Dnia 26 kwietnia 2016 roku w Częstkowie po raz drugi odbył się Konkurs „Ortograficzne Łamigłówki” dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI ze stwierdzoną dysleksją rozwojową oraz „Ortograficzne Łamigłówki. Pierwsze Kroki” przeznaczony dla uczniów klas I-III z grupy ryzyka dysleksji.  Głównym organizatorem projektu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Gdańsku przy współpracy Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji Nr 70, a współorganizatorem – Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz. Szkoła Podstawowa w Częstkowie jest jednym z organizatorów terenowych tego przedsięwzięcia.

W obu Konkursach udział wzięło łącznie 18 uczniów z czterech szkół: Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie,  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie, Szkoły Filialnej w Donimierzu oraz Szkoły Podstawowej w Częstkowie.

Spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmosferze. Uczniowie napisali test złożony z rozmaitych zadań, sprawdzających znajomość zasad ortograficznych, umiejętność ich zastosowania w praktyce, a także pomysłowość i kreatywność. Okazało się, że uczestnikom bardzo podobało się rozwiązywanie łamigłówek.

Po godzinnym wysiłku umysłowym, na wszystkich czekał słodki poczęstunek. Kolejnym punktem imprezy były zabawy integracyjne, którym towarzyszył śmiech i dobry humor. W tym czasie nauczyciele oceniali prace pisemno – plastyczne (plakaty, gry planszowe, zakładki, karty, słowniczki obrazkowo – wyrazowe, fiszki ortograficzne) wykonane przez uczniów w ramach przygotowań do Konkursu. Zorganizowano również wystawę tych prac,  aby dzieci mogły obejrzeć propozycje swoich koleżanek i kolegów z innych szkół. Było co podziwiać!

Należy zaznaczyć, że każdy uczestnik tego przedsięwzięcia zasłużył na miano zwycięzcy, gdyż podjął się trudu przygotowania i udziału w Konkursie oraz odważył się zmierzyć z trudną polską ortografią.

W  Konkursie „Ortograficzne Łamigłówki. Pierwsze Kroki” laureatami zostali:

I miejsce – Wiktoria Kalkowska (Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie)

II miejsce – Karina Szenk (Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie)

III miejsce – Przemysław Miotk (Szkoła Podstawowa w Częstkowie)

Wyniki Konkursu „Ortograficzne Łamigłówki” przedstawiają się następująco:

I miejsce – Jakub Hommel (Szkoła Podstawowa w Częstkowie)

II miejsce – Maciej Parda (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie)

III miejsce – Filip Rohde (Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie)

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz słodkie upominki i pamiątkowe ołówki.

To był wspaniały i niezwykły dzień! Dziękuję wszystkim uczestnikom Konkursu za wspólną zabawę, a laureatom serdecznie gratuluję. Do zobaczenia w przyszłym roku!

 Koordynator Konkursu: Iwona Białas-Rychlak