Czym są?

ZAPRASZAMY TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH, PEDAGOGÓW SZKOLNYCH, LOGOPEDÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DO WSPÓŁPRACY W PROJEKCIE „ORTOGRAFICZNE ŁAMIGŁÓWKI”

Czym są „Ortograficzne Łamigłówki”?

W roku szkolnym 2014/2015 rusza ósma edycja konkursu ortograficznego dla dzieci z dysleksją rozwojową „Ortograficzne Łamigłówki”. Przeznaczony jest on dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych, u których zdiagnozowano specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Konkurs figuruje w Wojewódzkim Kalendarzu Imprez na rok szkolny 2014/2015 Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Organizatorem Głównym jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5.  Jego zadaniem jest opracowanie regulaminów, warunków udziału, przygotowanie testu konkursowego wraz z kluczem. W miarę możliwości organizatorzy starają się też zapewnić dyplomy i nagrody dla laureatów.

Konkurs organizowany jest na terenie szkół, zgłoszonych przez koordynatorów terenowych (czyli nauczycieli, którzy wyrazili gotowość do przeprowadzenia konkursu w swoich placówkach zgodnie ze wskazaniami organizatora głównego). Ich zadaniem jest zaproszenie sąsiednich szkół (dowolną liczbę) do udziału w konkursie oraz organizacja całego przedsięwzięcia na terenie swojej placówki – przygotowanie sali, przeprowadzenie konkursu (odebranie materiałów, wydrukowanie testów, sprawdzenie ich, ocena prac plastycznych, przyznanie nagród itp.), a także przesłanie wypełnionej ankiety i kilku fotografii do organizatorów głównych. Zazwyczaj konkursom towarzyszą też atrakcje organizowane przez koordynatorów terenowych – poczęstunki, przedstawienia, wystawy plastyczne, zwiedzanie okolicy, itp. Koordynatorzy terenowi otrzymują certyfikaty za organizację konkursu w swoich placówkach.

Przede wszystkim jednak „Ortograficzne Łamigłówki” to mnóstwo dobrej zabawy dla uczestników i ogromna satysfakcja dla organizatorów, gdyż to jedyny konkurs ortograficzny, w którym wygrywają dzieci z problemem dysleksji.

Zatem zapraszamy wszystkich zainteresowanych do organizacji konkursu!

W razie wątpliwości – odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Jesteśmy do dyspozycji pod adresem: ortograficzne-lamiglowki@o2.pl

W załącznikach znajdą Państwo list przewodni do dyrektorów szkół, które podejmą się organizacji konkursu na swoim terenie i kartę zgłoszenia oraz materiały do przesłania do zaproszonych szkół.

Organizatorzy:

  • Miasto Gdańsk
  • Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5
  • Dyrektor Poradni Iwona Tor
    Violetta Piasecka
    Kamila Talaśka