2012/2013

W tym roku poradnia we współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji zorganizowała kolejną edycję Wojewódzkiego Projektu „Ortograficzne Łamigłówki”, w skład którego wchodził VI Konkurs „Ortograficzne Łamigłówki” dla uczniów klas IV – VI SP oraz I konkurs „Ortograficzne Łamigłówki – Pierwsze Kroki”.

W poradni realizowano również innowacje „Pierwsze słowa, pierwsze sukcesy” – zajęcia grupowe, których adresaci to dzieci 3-,4-letnie z opóźnieniami rozwoju mowy, nie będące objęte nauczaniem przedszkolnym.  Celem zajęć było kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych oraz przygotowanie do podjęcia edukacji przedszkolnej.