2011/2012

W poradni realizowano metodyczną innowację pt. „Słuchać, mówić, rozumieć – jak to łatwo powiedzieć?”.

Zajęcia, których celem jest usprawnianie i zautomatyzowanie u dzieci centralnego przetwarzania słuchowego, przewidziano dla dwóch grup wiekowych:

  • uczniowie w wieku 6-8 lat;
  • uczniowie w wieku 9-10 lat.

Autorką i realizatorką innowacji jest mgr Iwona Tor (logopeda, pedagog). Realizatorem była również mgr Violetta Piasecka (pedagog – terapeuta z wieloletnim doświadczeniem).

W poradni realizowano programową innowację „Ty – Ja – My – Razem w świecie uczuć” – zajęcia stymulujące rozwój umiejętności społecznych i kompetencji emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym.

W zajęciach uczestniczyły dzieci pięcioletnie i sześcioletnie objęte edukacją przedszkolną na Terenia działania poradni. Główne cele zajęć to stymulacja prawidłowego rozwoju emocjonalnego, rozwój samodzielności i umiejętności społecznych dzieci oraz wzbogacanie umiejętności radzenie sobie przez dzieci z trudnymi emocjami.

Autorkami oraz realizatorkami programu są mgr Joanna Komenda (psycholog) oraz mgr Maria Olszewska (psycholog).