2010/2011

Tegoroczną innowacją realizowaną na terenie poradni jest „Przygoda z Ortofrajdkiem” – zajęcia terapii pedagogicznej z wykorzystaniem pamięciowo-wzrokowej metody nauki ortografii.

Celem zajęć jest zapobieganie występowaniu dysortografii – trudności w poprawnym pisaniu oraz usprawnianie procesów czytania i pisania poprzez wykorzystanie nowatorskich metod – Kolorowej Ortografii oraz mnemotechnik. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w pięcioosobowych grupach. Przeznaczone są dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych posiadających opinię poradni stwierdzającą ryzyko dysleksji.

Autorem oraz realizatorem innowacji jest mgr Violetta Piasecka, pedagog – terapeuta z wieloletnim doświadczeniem.

 

W poradni realizowano również innowację „Patrz, słuchaj i pracuj” – trening koncentracji uwagi.

Zajęcia były przeznaczone dla dwóch grup wiekowych (uczniów klas I i II SP oraz uczniów klas III SP). Ich celem była poprawa koncentracji uwagi oraz rozwój różnych aspektów uwagi: pojemności, wnikliwości, trwałości, podzielności i przerzutności.

Autorka innowacji to mgr Violetta Piasecka, pedagog – terapeuta z wieloletnim doświadczeniem, realizatorkami były mgr Agnieszka Giedroyć – Gac – psycholog, mgr Joanna Goś – psycholog oraz autorka.