Golden Five

,,Golden Five” jest efektem 3-letniego międzynarodowego projektu realizowanego w ramach programu Comenius i koordynowanego przez Uniwersytet w Sewilli. W projekcie uczestniczyło pięć krajów europejskich: Belgia, Hiszpania, Norwegia, Polska i Włochy. Adresatami programu są nauczyciele uczący w szkołach II stopnia (gimnazjach), a docelowo uczniowie tych szkół, szczególnie z klas pierwszych.

 We wszystkich krajach Europy posiadających szkoły drugiego stopnia (odpowiedniki polskich gimnazjów) ten etap edukacyjny oceniany jest jako najtrudniejszy zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Około 25% wczesnych nastolatków wykazuje poważne trudności z przystosowaniem się do nowego środowiska, co objawia się podniesieniem poziomu lęku, depresją, agresją, spadkiem motywacji do nauki, wagarami, porzuceniem szkoły i eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi. Znacząca część populacji młodzieży obniża swoje szanse edukacyjne i staje się grupą zwiększonego ryzyka.

 Na podstawie obszernej literatury przedmiotu wyodrębniono pięć kluczowych (”złotych”) obszarów które decydują o motywacji uczniów do nauki, ich postawach wobec szkoły i klimacie społecznym: Zarządzanie klasą, budowanie relacji, klimat społeczny klasy, nauczanie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów współpraca szkoła-dom. Autorzy programu Golden Five starali się wybrać i odpowiednio zestawić właśnie te najprostsze instrumenty, których świadome używanie pomaga nauczycielom stawać się bardziej skutecznymi i wspierającymi wychowawcami, co efekcie sprzyja zmniejszeniu trudności adaptacyjnych uczniów i  konsekwencji tych trudności.