Aktualności projektu „Zanim wkroczysz na rynek pracy”

Sprzęt zakupiony w ramach projektu i  wykorzystywany w trakcie zajęć.

Spotkanie z pośrednikami pracy OHP i warsztaty dotyczące procesu rekrutacji IV 2015.

Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych prowadzone w ramach socjoterapii.

W marcu uczniowie wychodzili do różnych instytucji m.in. do Parku Technologicznego w Gdańsku czy Gdyni, Pomorskiego Miasteczka Zawodów, BPNT w Gdyni, Urzędu Skarbowego. Uczestniczyli w wykładach i warsztatach prezentujących różne zawody i możliwości rozwoju zawodowego. Szczególną popularnością cieszyły się warsztaty wyjazdowe, w trakcie których młodzież miała większą możliwość pracy w zespole poprzez uczestniczenie w grach dydaktycznych „burzy mózgów”. Przerwy w zajęciach były okazją do udziału w grach sportowych, spacerów, rozmów, a także wspólnego przygotowania posiłku i posprzątania. Sceneria zajęć warsztatowych, poza szkolnymi ławkami, ułatwiała relacje trener–uczeń. Uczestnicy chętniej wymieniali uwagi i spostrzeżenia, zadawali pytania, brali udział w scenkach rodzajowych. Dało to również możliwość innego spojrzenia na nich samych, ich trudności czy zalety. Taka forma zajęć zdaje egzamin. Pozwala na bezstresową naukę i aktywizowanie młodzieży.

W związku z wieloma sytuacjami kryzysowymi, które miały miejsce w ostatnim czasie w szkole (depresje, próby samobójcze) postanowiliśmy nawiązać współpracę z Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Sopocie. Dodatkowo, uczniowie uczestniczyli w warsztatach na temat trudności dorastania i związanych z nim zaburzeniami.

W grudniu 2013r.  uczniowie odwiedzili Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia MONAR  w Gdańsku oraz działającej przy Ośrodku Poradni Rodzinnej. Poznali specyfikę pracy Ośrodka, jego cele i misję. Dowiedzieli się, na czym polega terapia oraz kto może w niej uczestniczyć. Brali udział w warsztatach dotyczących mechanizmów wchodzenia w uzależnienia.

Nabór kadry do projektu „ZANIM WKROCZYSZ NA RYNEK PRACY” został zakończony. Dziękujemy za wszystkie nadesłane oferty.
Ogłoszenie w sprawie naboru kadry do projektu „ZANIM WKROCZYSZ NA RYNEK PRACY”

W związku z realizacją przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 5 w Gdańsku projektu o nazwie „Zanim wkroczysz na rynek pracy” uprzejmie informuję, iż poszukuje się:

  • nauczycieli j. polskiego,
  • nauczycieli j. matematyki,
  • specjalisty metody Warnkego,
  • specjalisty EEG Biofeedback,
  • informatyka,
  • socjoterapeutów,
  • psychologa,
  • pedagogów,
  • specjalisty z zakresu przedsiębiorczości.

Proszę o składanie ofert bezpośrednio w sekretariacie poradni lub drogą mailową lub listownie.

Koordynator Projektu