Polecamy

do pobrania e-book – Przewodnik dla rodziców dzieci z dysleksją opracowany  przez Fundację Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna w ramach realizacji Projektu Partnerskiego Grundtviga „TIPS for parents of dyslexic child”

Dom Kultury Gdańsk -  Morena

Pałac Młodzieży w Gdańsku

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego

Polskie Towarzystwo Dysleksji

Oficjalna strona Gdańska

www.spet.info.pl – strona poświęcona specyficznym trudnościom w uczeniu się, zawierająca m.in. informacje o dysleksji i ADHD oraz przykładowe zestawy ćwiczeń rozwijających motorykę małą, funkcje słuchowe i językowe.

www.logopeda.org.pl – strona Polskiego Związku Logopedów, na której między innymi można skorzystać z porad Internetowej Poradni Konsultacyjnej.

www.narkotykiinfo.pl – informacja dla uczniów i studentów rodziców i nauczycieli o środkach psychoaktywnych i ich skutkach; informacja o programach, źródłach wiedzy polecanych przez specjalistów, szkoleniach; POMOC specjalistów (konsultacje)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej